Privacy - Creative&Co | Links

Ga naar de inhoud

.
Privacyverklaring
Over ons
Creative&Co begrijpt dat u uw persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Creative&Co zorgvuldig om met deze informatie. Creative&Co heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Creative&Co uit welke gegevens Creative&Co van u nodig heeft en waarvoor Creative&Co ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens
Creative&Co slaat de persoonsgegevens die Creative&Co van u ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Creative&Co ontvangt voor het invullen van het contactformulier, zoals onder andere de volgende persoonsgegevens:
Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
Gegevens met betrekking tot uw vraag en/ of opmerking aan Creative&Co.

Gebruik van uw gegevens
Creative&Co gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Registratie en administratieve afhandeling van uw vraag en/ of opmerking.
  • Verzorging van uw vraag en/ of opmerking.
  • Analyses uitvoeren zodat Creative&Co zijn dienstverlening kan verbeteren.
  • Advies geven over aanverwante diensten.
  • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
  • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens
Creative&Co beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Creative&Co bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Creative&Co uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Creative&Co de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen
U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Daarnaast kunt u Creative&Co vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan contact met ons op via info@creativeandco.nl. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Creative&Co eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Creative&Co volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Creative&Co u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment uw gegevens wel verwijderd mogen worden.

Klacht
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen. Klik hier voor onze contactgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.1
Terug naar de inhoud